Project

Pending Project 

1. Quản lý thiết bị điện dựa trên xu thế IOT

Mục tiêu:

2. Hệ thống phát hiện đối tượng là người chuyển động dựa trên OpenCV.

Mục tiêu:
3. Thiết kế và thi công bộ điều khiển tưới nước tự động dựa trên xu thế IOT.
Mục tiêu:
4. Dùng thị giác máy tính xác định sự thay của khung cảnh đổi và ứng dụng. (NH.Đăng)
Mục tiêu:

Yêu cầu:
Lập trình C/C++, python,  java, HTML, CSS, C#
Hệ điều hành Linux: Basic
- Siêng năng, ham học hỏi
- Kỹ năng viết email
- Kỹ năng lắng nghe
- Kỹ năng tìm kiếm
- Kỹ năng trao đổi

- Lập trình nhúng -Embedded System Programming (Arduino, Raspberry, BeagleBoard, Galileo)

- Soft Computing, fuzzy -control, machine learning, Neural Network, Machine Intelligence, scikit-learn, Pylearn2, tensirflow, jasper

Project Finished

- Nguyễn Minh Sơn, Phan Thị Hường, Trần Văn Lăng (2015), Hệ thống giám sát và điều khiển tự động việc chăm sóc vườn cây.

- Phạm Quang Trung, Nguyễn Minh Sơn, Phan Thị Hường (2015), xây dựng hệ thống đèn giao thông thông minh.

- Phan Thiện Phước, Phạm Thanh Khương, Nguyễn Minh Sơn, Lâm Thành Hiển (2015), xây dựng hệ thống điều khiển thiết bị điện trong nhà bằng SmartPhone.

- Nguyễn Phùng Dương, Nguyễn Minh Sơn, Phạm Công Xuyên (2015), xây dựng robot giải trí được điều khiển bằng hệ điều hành Android

- Trần Thị Hậu, Nguyễn Minh Sơn (2015), xây dựng hệ thống máy in công cộng

- Đỗ Văn Minh, Nguyễn Minh Sơn, Phan Thiện Phước(2015), điều khiển thiết bị bằng tiếng nói.

- Phan Thị Hường, Nguyễn Minh Sơn(2015), thiết kế và xây dựng hệ thống xác thực đa mức 

- Đặng Trung Hiếu, Phan Thị Hường, Nguyễn Minh Sơn(2014), Thiết kế và xây dựng hệ thống xác thực tuần tự ứng dụng công nghệ RFID

Đỗ Văn Minh, Nguyễn Minh Sơn(2014) Tìm hiểu về nhận dạng giọng nói tiếng việt dựa trên bộ thư viện SPHINX và ứng dụng trên Raspberry Pi

-Nguyễn Minh Sơn, Phan Thị Hường, Phan Mạnh Thường (2014), - Thiết kế hệ thống nhận dạng và xác thực đa mức

Nguyễn Minh Sơn, Phan Thị Hường, Lâm Thị Hòa Bình (2013), Xây dựng hệ thống thu thập nhiệt độ và điều khiển nhiệt độ trong phòng. 

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ RFID(2012)], Đoàn Thiện Minh, Lâm Thị Hòa Bình, Nguyễn Minh Sơn, Phan Thị Hường

- Xây dựng hệ thống mô phỏng phòng máy dùng trong quản lý(2011), Nguyễn Minh Sơn, Phan Thị Hường, Lâm Thị Hòa Bình


Giao diện trên di động

Chạy trên nền tảng Android và IOS

Giao diện đăng ký với các thông tin cơ bản, chúng tôi sẽ phục vụ bạn.

Giao diện đăng nhập đơn giản và hiệu quả cho người dùng.

Giao diện dasboard hiển thị các bảng điện trong gia đình.

Thông tin liên hệ

Hãy để chúng tôi phục vụ gia đình bạn.

Họ và tên*


Tin nhắn*


Thông tin chúng tôi

Thomi - IPG mang thiết bị thông minh đến với ngôi nhà của bạn.

  • 1256/7 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam
  • 0251.8605873
  • admin@thomi.com.vn
  • wwww.thomi.com.vn

Pages