Tiêu chuẩn VietGAP


Ngày 28-1-2008 tiêu chuẩn VietGAP đã chính thức được Bộ Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành và đã phát huy tác dụng. VietGAP (là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam dựa trên 4 tiêu chí như:

* Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất.

* An toàn thực phẩm gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch.
* Môi trường làm việc mục đích nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân.
* Truy tìm nguồn gốc sản phẩm. Tiêu chuẩn này cho phép xác định được những vấn đề từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.
<st>