Mô hình dạy học CDIO

Dựa trên triết lí phát triển năng lực trụ cột của người học. Cụm từ viết tắt của CDIO là Hình thành ý tưởng Conceive, thiết kế Design, triển khai Implement và vận hành Operate.  Đây là một phương pháp luận nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra để thiết kế chương trình và triển khai đào tạo theo một quy trình khoa học.

Tại Việt Nam, ĐHQG-HCM là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng CDIO vào thực tiễn. Từ 2 khoa thí điểm ban đầu là Khoa Công nghệ Thông tin (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên) và Khoa Cơ khí (Trường ĐH Bách Khoa), đến nay, ĐHQG-HCM đã có tổng cộng 4 trường, 20 khoa, 45 ngành triển khai CDIO. [theo]
Học tập tích hợp và trải nghiệm chủ động, thu hút sự tham gia của sinh viên một cách trực tiếp vào các hoạt động tư duy và giải quyết vấn đề. Nhấn mạnh vấn đề thu hút sinh viên tham gia vào khám phá, ứng dụng, phân tích và đánh giá các ý tưởng.
Học tập chủ động trong các môn học dựa trên bài giảng có thể bao gồm các phương pháp như những cuộc thảo luận với bạn học hay trong nhóm nhỏ, làm demo, tranh luận, các câu hỏi về khái niệm và phản hồi của sinh viên về nội dung họ đang học.

CDIO xây dựng một hệ thống các mục tiêu giáo dục gồm 12 tiêu chuẩn đề cập đến triết lý chương trình, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo tích hợp, không gian học, đánh giá học tập... Sinh viên trong chương trình đào tạo theo CDIO cần đạt được bốn năng lực chính khi tốt nghiệp, bao gồm: khối kiến thức và lập luận ngành; các kỹ năng và phẩm chất cá nhân về nghề nghiệp; các kỹ năng và phẩm chất xã hội; năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn đặt trong bối cảnh xã hội và doanh nghiệp.
<st>

Giao diện trên di động

Chạy trên nền tảng Android và IOS

Giao diện đăng ký với các thông tin cơ bản, chúng tôi sẽ phục vụ bạn.

Giao diện đăng nhập đơn giản và hiệu quả cho người dùng.

Giao diện dasboard hiển thị các bảng điện trong gia đình.

Thông tin liên hệ

Hãy để chúng tôi phục vụ gia đình bạn.

Họ và tên*


Tin nhắn*


Thông tin chúng tôi

Thomi - IPG mang thiết bị thông minh đến với ngôi nhà của bạn.

  • 1256/7 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam
  • 0251.8605873
  • admin@thomi.com.vn
  • wwww.thomi.com.vn

Pages