[Arduino] Interrupt -Timer/Couter

Sự kỳ diệu của sự cấu tạo nên một con CHIP, trong đó không thể thiếu là thành phần timer hoặc couter. Nó thật quan trọng trong mọi ứng dụng trong ngành điện điện tử hay CNTT nói chung mà ngành lập trình nói riêng. Timer/couter một mặt được thể hiện khi lập trình do chính lập trình viên gọi ra, một mặt là nó vẫn hoạt động âm thầm và lặng lẽ dưới lớp mặt nạ giao diện. Đơn vị xử lý của một phép tính, ... Sau đây là các câu hỏi liên quan đến Timer/couter hay interrup-ngắt trong lập trình vi điều khiển.


1. Interrupt trong Arduino là gì? Hãy liên tưởng đến chiếc máy tính của bạn?
2. Điều kiện cần để sử dụng được interrup-ngắt trong Arduino là gì?
3. Các loại interrupt trong Arduino? Nó có thứ tự ưu tiên không? Vì sao?
4. Cú pháp để khai báo một interrupt trong Arduino UNO là gì? Nêu chi tiết các đối số đó?
5. Cú pháp để tắt-hủy một interrup trong Arduino UNO là gì? Hãy nêu 1 ví dụ thể hiện đoạn tắt-hủy interrup này, chỉ mô tả(không cần code)?
6. Hàm noInterrupts() để làm gì? Nêu một ứng dụng cụ thể, chỉ mô tả(không cần code)?
7. Ngắt timer là gì? Có cần thư viện nào hỗ trợ không? Nếu có thì là gì? Nếu không thì làm sao để sử dụng?
8. Sự khác biệt giữ 2 đoạn code có interrupt và không có interrupt là gì?
9. Hãy nêu một ví dụ với kiểu ngắt – interrupt là ở mức LOW? Chỉ mô tả(không cần code)?
10. Hãy nêu một ví dụ với kiểu ngắt – interrupt là ở mức HIGH ? Chỉ mô tả(không cần code)?
11. Hãy nêu một ví dụ với kiểu ngắt – interrupt là ở mức RISING ? Chỉ mô tả(không cần code)?
12. Hãy nêu một ví dụ với kiểu ngắt – interrupt là ở mức FALLING? Chỉ mô tả(không cần code)?
13. Hãy chỉ ra 5 ưu điểm khi sử dụng ngắt- interrupt trong chương trình Arduino?
14. Hãy chỉ ra nhược điểm khi sử dụng ngắt-interrupt trong chương trình Arduino?
15. Hãy nêu các bước cần xử lý ngắt-interrupt trong một chương trình Arduino?
16. Quá trình cài đặt một ngắt-interrupt trong code Arduino thì bước nào quan trọng nhất? Vì sao?
17. Giả sử chương trình - code đang hoạt động thì ngắt – interrupt được thực thi. Hỏi sau khi thực thi xong ngắt đó là gì?
 18. Anh/chị nêu một ví dụ có sử dụng ngắt – interrupt. Sau đó nêu quy trình luồng dữ liệu đi xử lý một ngắt cơ bản?
19. Hãy ứng dụng các loại cảm biến hoặc module đã học và cho ra một ứng dụng mới mà có sử dụng các yêu cầu sau:
19.1 Một loại cảm biến  hoặc module + EEPROM + interrupt
19.2 Hai loại cảm biến hoặc module + interrupt
19.3 Ứng dụng là 2 project mà nhóm anh/chị đã làm + interrupt


Tài liệu tham khảo
https://www.google.com/search?q=interrupt+arduino+l%C3%A0+g%C3%AC&oq=interrupt+arduino+l%C3%A0+g%C3%AC&aqs=chrome.0.69i59.3062j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Tổng hợp các project lập trình nhúng 13se111
https://drive.google.com/folderview?id=0B5e005z3TtOyU3Vfa3gyekowOXM&usp=sharing

Giao diện trên di động

Chạy trên nền tảng Android và IOS

Giao diện đăng ký với các thông tin cơ bản, chúng tôi sẽ phục vụ bạn.

Giao diện đăng nhập đơn giản và hiệu quả cho người dùng.

Giao diện dasboard hiển thị các bảng điện trong gia đình.

Thông tin liên hệ

Hãy để chúng tôi phục vụ gia đình bạn.

Họ và tên*


Tin nhắn*


Thông tin chúng tôi

Thomi - IPG mang thiết bị thông minh đến với ngôi nhà của bạn.

  • 1256/7 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam
  • 0251.8605873
  • admin@thomi.com.vn
  • wwww.thomi.com.vn

Pages