Tư duy lãnh đạo và nhận xét đánh giá là yếu tố quan trọng ....


Bạn đang làm việc rất có hiệu quả. Sếp rất hài lòng và muốn tăng hiệu quả công việc lên nữa. Thế là một ban bệ hoành tráng được thành lập để giám sát… Trái với mong đợi của sếp, chi phí kinh doanh ngày càng tăng còn hiệu quả ngày càng tuột dốc. Sau khi xem xét lại mọi việc thì ai sẽ là người ra đi đầu tiên. Cùng xem câu chuyện sau nhé…

Mỗi ngày, kiến đi làm việc rất sớm và bắt tay vào việc ngay. Kiến làm việc rất giỏi và rất vui vẻ

[Arduino] Interrupt -Timer/Couter

Sự kỳ diệu của sự cấu tạo nên một con CHIP, trong đó không thể thiếu là thành phần timer hoặc couter. Nó thật quan trọng trong mọi ứng dụng trong ngành điện điện tử hay CNTT nói chung mà ngành lập trình nói riêng. Timer/couter một mặt được thể hiện khi lập trình do chính lập trình viên gọi ra, một mặt là nó vẫn hoạt động âm thầm và lặng lẽ dưới lớp mặt nạ giao diện. Đơn vị xử lý của một phép tính, ... Sau đây là các câu hỏi liên quan đến Timer/couter hay interrup-ngắt trong lập trình vi điều khiển.

Tiêu chuẩn VietGAP


Ngày 28-1-2008 tiêu chuẩn VietGAP đã chính thức được Bộ Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành và đã phát huy tác dụng. VietGAP (là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam dựa trên 4 tiêu chí như:

* Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất.

Mô hình dạy học CDIO

Dựa trên triết lí phát triển năng lực trụ cột của người học. Cụm từ viết tắt của CDIO là Hình thành ý tưởng Conceive, thiết kế Design, triển khai Implement và vận hành Operate.  Đây là một phương pháp luận nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra để thiết kế chương trình và triển khai đào tạo theo một quy trình khoa học.