[Windows 10] Cách fix lỗi - This app has been blocked for your protection

Trên hệ điều hành Windows 10, khi cài đặt phần mềm đôi khi xảy ra lỗi "This app has been blocked for your protection". Đây có thể nguyên nhân là do vấn đề chứng thực của chương trình. Lỗi sau thể hiện việc cài driver máy in HP 1102.
This app has been blocked for your protection.
Để khắc phục, thao tác các bước sau:
Bước 1: khởi động command với quyền admin, lệnh này nhằm mục đích khởi động chế độ login admin.
net user administrator /active:yes 
net user administrator /active:yes
Bước 2: Login lại với tài khoản Administrator. Nhấn tổ hợp phím Win + L
Bước 3: Cài đặt chương trình bình thường, ... 
Bước 4: Khởi động lại command và tắt chế độ login bằng admin với câu lệnh 
net user administrator /active:no
Chúc thành công.

Giao diện trên di động

Chạy trên nền tảng Android và IOS

Giao diện đăng ký với các thông tin cơ bản, chúng tôi sẽ phục vụ bạn.

Giao diện đăng nhập đơn giản và hiệu quả cho người dùng.

Giao diện dasboard hiển thị các bảng điện trong gia đình.

Thông tin liên hệ

Hãy để chúng tôi phục vụ gia đình bạn.

Họ và tên*


Tin nhắn*


Thông tin chúng tôi

Thomi - IPG mang thiết bị thông minh đến với ngôi nhà của bạn.

  • 1256/7 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam
  • 0251.8605873
  • admin@thomi.com.vn
  • wwww.thomi.com.vn

Pages