[Windows 10] Cách fix lỗi - This app has been blocked for your protection

Trên hệ điều hành Windows 10, khi cài đặt phần mềm đôi khi xảy ra lỗi "This app has been blocked for your protection". Đây có thể nguyên nhân là do vấn đề chứng thực của chương trình. Lỗi sau thể hiện việc cài driver máy in HP 1102.
This app has been blocked for your protection.
Để khắc phục, thao tác các bước sau:
Bước 1: khởi động command với quyền admin, lệnh này nhằm mục đích khởi động chế độ login admin.
net user administrator /active:yes 
net user administrator /active:yes
Bước 2: Login lại với tài khoản Administrator. Nhấn tổ hợp phím Win + L
Bước 3: Cài đặt chương trình bình thường, ... 
Bước 4: Khởi động lại command và tắt chế độ login bằng admin với câu lệnh 
net user administrator /active:no
Chúc thành công.