[Raspberry] Kiểm tra phiên bản Raspberry

Check revision Raspberry pi

Bài viết này hướng dẫn xem version của Raspberry. Trong bài này tôi sử dụng chương trình puty để kết nối tới Raspberry. Đầu tiên cần xác định địa chỉ IP của Raspberry (các cách xác định địa chỉ IP của Raspberry). Sau đó mở chương trình puty, kết nối bằng địa chỉ IP trên, với user và password ở đây tôi vẫn sử dụng user và password mặc định là user: pi và password: raspberry
Sau đó tại chương trình puty, gõ lệnh nano /proc/cupinfo
Trong đó nano = cat = vi . Ở bài này tôi dùng nano

Cửa sổ puty, gõ câu lệnh để kiểm tra phiên bản cpu
Tập tin, chứa thông tin phiên bản Raspberry

Chú ý đến "Revision", ở đây là "oooe". Dùng nó để tra bản dưới đây

http://elinux.org/RPi_HardwareHistory

Giao diện trên di động

Chạy trên nền tảng Android và IOS

Giao diện đăng ký với các thông tin cơ bản, chúng tôi sẽ phục vụ bạn.

Giao diện đăng nhập đơn giản và hiệu quả cho người dùng.

Giao diện dasboard hiển thị các bảng điện trong gia đình.

Thông tin liên hệ

Hãy để chúng tôi phục vụ gia đình bạn.

Họ và tên*


Tin nhắn*


Thông tin chúng tôi

Thomi - IPG mang thiết bị thông minh đến với ngôi nhà của bạn.

  • 1256/7 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam
  • 0251.8605873
  • admin@thomi.com.vn
  • wwww.thomi.com.vn

Pages