[Raspberry] Cách fix lỗi Can't Create Server trong Java ME Embedded 8.1 với Raspberry

Trong bài viết này, tôi hướng dẫn cách khắc phục lỗi "[CRITICAL] [PROXY] iso= -1 Can't create server" khi biên dịch một chương trình Java ME Embedded trên Raspberry.

Trước hết lỗi này nguyên nhân là do 1 chương trình midlet nào đó đang chạy trên hệ thống Raspberry. Chúng ta cần kiểm tra tiến trình đó có thật sự đang chạy hay không?

Trong Linux- Debian dùng lệnh top (tương đương task manager trong windows)
Mục tiêu sử dụng lệnh top này để xác định PID của tiến trình Midlet đang chạy, Ở hình trên PID là 2349 đang chạy với command runMidlet. Tiếp đến sử dụng lệnh kill với quyền root 

Như thế là đã xong, và thử lại với câu lệnh đang cần chạy. Một vài lời khuyên khi sử dụng Java ME Embedded 8.1 trên Raspberry là:

- Ngắt câu lệnh, hoặc hủy câu lệnh sử dụng Ctrl + C
- Chạy với quyền root, ở đây là sudo

Một vài trường hợp khi kill tiến trình runMidlet hay installMidlet hay ... nhưng vẫn không được thì bạn hãy cố gắng kill nhiều lần. :D 
Một vài trường hợp không thấy tiến trình runMidlet hay installMidlet hay usertest, ... khi sử dụng lệnh top. Thì các bạn sử dụng lệnh 

ps aux | grep runMidlet
hoặc ps aux | grep installMidlet
hoặc ps aux | grep usertest
...

Chúc các bạn thành công, đây là file hướng dẫn được ghi hình trên windows hoặc https://goo.gl/6X0rQN hoặc https://goo.gl/3J9JEU
Nếu ai có cách khác phục khác xin được chia sẽ hoặc trao đổi qua email cá nhân: sonm88@gmail.com

Giao diện trên di động

Chạy trên nền tảng Android và IOS

Giao diện đăng ký với các thông tin cơ bản, chúng tôi sẽ phục vụ bạn.

Giao diện đăng nhập đơn giản và hiệu quả cho người dùng.

Giao diện dasboard hiển thị các bảng điện trong gia đình.

Thông tin liên hệ

Hãy để chúng tôi phục vụ gia đình bạn.

Họ và tên*


Tin nhắn*


Thông tin chúng tôi

Thomi - IPG mang thiết bị thông minh đến với ngôi nhà của bạn.

  • 1256/7 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam
  • 0251.8605873
  • admin@thomi.com.vn
  • wwww.thomi.com.vn

Pages