[Raspberry] Cách fix lỗi 101 - Network is ureachable trong Debian trên Raspberry

Hình dưới thể hiện việc cài đặt gói samba, tuy nhiên bị lỗi 101: Network is unreachables.

Hoặc hình dưới


Đối với lỗi này, bạn cần sửa hoặc chỉnh lại Getway, bước đầu tiên cần xác định getway trong mạng có kết nối tới Raspberry, sau đó dùng lệnh 
sudo route add default gw 192.168.137.1
Ở đây default gw của tôi là 192.168.137.1

Giao diện trên di động

Chạy trên nền tảng Android và IOS

Giao diện đăng ký với các thông tin cơ bản, chúng tôi sẽ phục vụ bạn.

Giao diện đăng nhập đơn giản và hiệu quả cho người dùng.

Giao diện dasboard hiển thị các bảng điện trong gia đình.

Thông tin liên hệ

Hãy để chúng tôi phục vụ gia đình bạn.

Họ và tên*


Tin nhắn*


Thông tin chúng tôi

Thomi - IPG mang thiết bị thông minh đến với ngôi nhà của bạn.

  • 1256/7 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam
  • 0251.8605873
  • admin@thomi.com.vn
  • wwww.thomi.com.vn

Pages