How to fix the auto spacing word 2013?

Khắc phục lỗi tự động cách chữ khi gõ trong Microsoft World 2013.
Chữ đầu bị lỗi dư khoản trắng, chữ sau là chữ mong muốn. Để thực hiện việc này, ta thực hiện như sau: 

Open world,
File/ Options (Menu Item) /
Advanced (List Item) /
Group "Cut, copy, and Paste"/
User left click on "Setting ... (Button)"

Uncheck Adjust sentence and word spacing automatically

OKGiao diện trên di động

Chạy trên nền tảng Android và IOS

Giao diện đăng ký với các thông tin cơ bản, chúng tôi sẽ phục vụ bạn.

Giao diện đăng nhập đơn giản và hiệu quả cho người dùng.

Giao diện dasboard hiển thị các bảng điện trong gia đình.

Thông tin liên hệ

Hãy để chúng tôi phục vụ gia đình bạn.

Họ và tên*


Tin nhắn*


Thông tin chúng tôi

Thomi - IPG mang thiết bị thông minh đến với ngôi nhà của bạn.

  • 1256/7 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam
  • 0251.8605873
  • admin@thomi.com.vn
  • wwww.thomi.com.vn

Pages