Thông số pin mAh

Ảnh tham khảo
mAh là đơn vị đo lường điện tích tích trữ của Pin hay có thể gọi là "dung lượng" Pin. mAh thể hiện khả năng cung cấp mức điện năng (mA) cho thiết bị trong vòng 1 giờ.

Viên pin này có khả năng cung cấp dòng điện tối đa là 3600mA (3.6A) cho thiết bị trong vòng 1 giờ. Nhưng trên thực tế thiết bị sẽ không tiêu thụ điện năng ở mức tối đa trên. Lấy ví dụ như 1 chiếc điện thoại trong chế độ nghỉ tiêu thụ 200mA trong 1 giờ thì Pin 3600mA có khả năng cung cấp nguồn điện cho điện thoại trong 18 tiếng (3600mAh/200mAh).

Vì vậy có thể hiểu mAh như 1 đơn vị lượng điện năng mà Pin có thể tích trữ để cung cấp cho thiết bị. Số mAh càng lớn thì điện năng lưu tích và cung cấp càng nhiều.