Hướng dẫn thực tập đợt 2 năm 2015

1. Danh sách và điểm danh sinh viên hướng dẫn thực tập đợt 2 (7/2015)

2. Biểu mẫu - qui định thực tập đợt 2 (7/2014)

3. Lịch gặp sinh viên hướng dẫn tốt nghiệp đã có đăng trong http://calen.lhu.edu.vn/. Xem theo lịch giáo viên.

4. Mẫu báo cáo powerpoint

5. Chi tiết thực hiện

Thời gian: 17h30
Địa điểm: tại văn phòng khoa CNTT
Cách đặt tên file nội dung báo cáo: HoVaTen[ver x].docx (trong đó x là số phiên bản a/c đã thêm hoặc sửa chữa, x là số nguyên khi a/c gởi cho gv)
Ví dụ sinh viên có tên Lê Lẹ Lên sẽ đặt tên như sau:

Buổi 1: 3/9/2015

 • Nội dung: 
- Xác nhận email SVTT
- Trao đổi cách thức làm việc
- Sử dụng công cụ/ dụng cụ để sửa chữa hoặc hướng dẫn báo cáo
- Bố cục nội dung báo cáo
- Xử lý ngoại lệ, trả lời câu hỏi, ...
 • Công việc SV phải làm: 
- Nắm bắt đầy đủ nội dung GVHD
- Thu thập thông tin đơn vị thực tập và thực hiện chương 1 ==> gởi nội dung qua email (.docx)

Buổi 2: 24/9/2015

 • Nội dung:
- Kết quả chương 1
- Hệ thống thông tin(HTTT) tại đơn vị thực tập
- Quy trình phát triển phần mềm (ISO/IEC 12207)
- Sản phẩm cntt
- Google Hacking
 • Công việc SV phải làm
- Tìm hiểu HTTT
- Tìm hiểu quy trình phát triển phần mềm
- Ý tưởng sản phẩm CNTT ==> gởi qua email 

Buổi 3: 1/10/2015

 • Nội dung
- Trình bày HTTT (gọi ngẫu nhiên 1 vài SV)
- Trình bày các mô hình phát triển phẩn mềm (gọi ngẫu nhiên 1 vài SV)
- Trình bày mô hình phát triển phần mềm - thác nước (gọi ngẫu nhiên 1 vài SV)
- Trình bày ý tưởng sản phẩm CNTT (gọi ngẫu nhiên 1 vài SV)
- 5S quản lý của người Nhật (ISO/IEC 17025)
 • Công việc sinh viên phải làm
- Viết báo cáo chương 2 (1/2)
- Phân tích ý tưởng, lên kế hoạch thực hiện (kế hoạch = mục tiêu + nội dung + thời gian + người thực hiện)

Buổi 4: 8/10/2015

 • Nội dung
- Trình bày kế hoạch thực hiện sản phẩm CNTT
- Hỏi đáp
 • Công việc SV phải làm
- Thực hiện kế hoạch

Buổi 5: 15/10/2015

 • Nội dung
- Tiến độ thực hiện kế hoạch (đạt được 30%)
- Hỏi đáp
 • Công việc sv phải làm 
- Thực hiện kế hoạch

Buổi 6: 22/10/2015

 • Nội dung
- Tiến độ thực hiện kế hoạch (đạt được 80%)
- Hỏi đáp
 • Công việc sv phải làm
- Thực hiện kế hoạch

Buổi 7: 29/10/2015

 • Nội dung
- Tiến độ thực hiện kế hoạch (đạt được 100%)
- Trình bày bố cục, kỹ năng báo cáo 
 • Công việc SV phải làm
- Viết báo cáo chương 2 (2/2)
- Viết báo cáo chương 3
- Thiết kế slide báo cáo (pptx)

Buổi 8: 5/11/2015

 • Nội dung
- Trình bày báo cáo, 7 phút/ sinh viên. ==> Tất cả SV đều phải báo cáo
- Hỏi đáp & rút kinh nghiệm báo cáo
 • Công việc sv phải làm
- Xem lại báo cáo cho đến ngày báo cáo chính thức trước hội đồng.

Buổi 9, 10: 6, 7/11/2015

Gặp GVHD lấy giấy nhận xét. Sáng 8h-11h, chiều 13h-16h

Lưu ý: Mỗi sinh viên thực tập phải chủ động liên hệ giáo viên hướng dẫn trong các trường hợp:
- Không rõ nội dung hoặc công việc thực hiện.
- Vắng các buổi hướng dẫn (vẫn thực hiện đủ nội dung công việc của SV)
-  Đã đọc và hiểu rõ nội dung, công việc trong 9 buổi trên. ==> Đề nghị với GVHD chỉ gặp buổi 8 và 9, 10 để báo cáo kết quả và lấy nhận xét.


Giao diện trên di động

Chạy trên nền tảng Android và IOS

Giao diện đăng ký với các thông tin cơ bản, chúng tôi sẽ phục vụ bạn.

Giao diện đăng nhập đơn giản và hiệu quả cho người dùng.

Giao diện dasboard hiển thị các bảng điện trong gia đình.

Thông tin liên hệ

Hãy để chúng tôi phục vụ gia đình bạn.

Họ và tên*


Tin nhắn*


Thông tin chúng tôi

Thomi - IPG mang thiết bị thông minh đến với ngôi nhà của bạn.

 • 1256/7 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam
 • 0251.8605873
 • admin@thomi.com.vn
 • wwww.thomi.com.vn

Pages