Nghề viết ứng dụng điện thoại lương tháng3.000 USD

Trường (23 tuổi) tốt nghiệp Đại học Công nghệ được một năm, tác giả của hơn 20 ứng dụng điện thoại, trung bình mỗi tháng thu được gần 3.000 USD từ tiền quảng cáo ăn theo các sản phẩm này.

Thị trường smartphone bùng nổ cũng là cơ hội cho dân công nghệ thông tin (IT) tăng thu nhập với các dịch vụ ăn theo. Trên các chợ ứng dụng mobile lớn như Google Play, Appstore… có nhiều chương trình free (miễn phí) gồm cả game, phần mềm, nhưng chủ nhân của chúng vẫn kiếm được tiền nhờ đặt quảng cáo của những nhà cung cấp dịch vụ khác như Google AdMob, Airpush, StartApp... Tiền thu về tính trên số lần click của người dùng vào các quảng cáo hoặc số lượt tải ứng dụng.

WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?

Thời gian rảnh bạn làm gì? Câu hỏi không hề đơn giản cho những đối tượng chưa biết mục tiêu của mình. Có rất nhiều loại mục tiêu: mục tiêu trước mắt, mục tiêu dài hạn, ngắn hạn. Vấn đề tôi đang đề cập tới đây là CƠ HỘI bản thân từng người.
Để mỗi ngày có thêm nhiều "từ khóa" (tk THNT 12/2011)