Chương trình hè 2014


- Từ ngày 13/7/2014 chúng ta làm việc, học tập tại khoa CNTT. Thời gian sẽ báo sau qua email cá nhân đã đăng ký.
- Nội dung trong hè:
1. Hiểu và biết về hệ thống nhúng
2. Phân tích, lập trình và sử dụng board Arduino UNO cho bài tập sáng tắt LED
3. Phân tích, lập trình và sử dụng board Arduino UNO đọc tín hiệu từ RFID (RC522)
4. Viết chương trình (C#/java/asp.net) đọc tín hiệu từ (RS232) board Arduino lên máy tính.
5. Biết sử dụng chương trình code theo nhóm(SVN) và tự làm "team leader" trong bài tập.
6. Nắm bắt, quy trình và nhiệm vụ của đề tài NCKH của các anh khóa trước. 
Danh sách đã đăng ký khóa học hè
Họ và tênLớpMSSV
Phan Thiện Phước11SE111111002027
Nguyễn Công Khang11SE111311000624
Phạm Quang Trung11se111311000449
Dương Thanh Quí12CT811812000149
Nguyễn Thế Anh11SE111111000137
Vũ Đức Huy12CT811812000069
Đoàn Quang Đại13CT811813000057
Phạm Thanh Khương11SE111111002123
Nguyễn Đức Tài13ct811813000025

  

Xem thêm.

8 quy tắc viết email 

Cách/Bí quyết để tăng hiệu suất làm việc