Kích hoạt chế độ Hibernate trong Windows 8

Nếu việc sử dụng laptop đôi khi cần chức năng Hibernate cho tiện, thì trong Windows 8 lại ko được thể hiện vậy để làm việc này qua các bước sau:
B1: Nhấn tổ hợp phím Win + W

B2: Sau đó gõ Power Option
B3: Chon "Choose what the power button does"
B4: Chọn "Change settings that are currently unavailable"
B5: Check vào Hibernate và xem kết quả

B6: Nhấn Save