Các kỹ năng Microsoft Office Specialist _ MOS

MOS: Microsoft Office Specialist là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới với hơn 1 triệu bài thi được tổ chức hàng năm 

Microsoft Word

- Chèn và sửa đổi phong chữ
- Tạo và thay đổi đoạn 
- Định dạng văn bản
- Thao tác với đồ họa
- Cộng tác theo nhóm

Microsoft Excel

- Làm việc với ô và từng ô ( Cells và Cell Data)
- Quản lý Workbooks
- Định dạng ( Format) và in Worksheets
- Thay đổi Workbooks
- Tạo và rà soát lại công thức
- Tạo và thay đổi đồ họa
- Làm việc nhóm

Microsoft Powerpoint

- Tạo slide thuyết trình
- Chèn và sửa đổi font chữ
- Chèn và thay đổi hiệu ứng
- Thay đổi định dạng slide thuyết trình
- In slide thuyết trình
- Thao tác với dữ liệu từ các nguồn khác
- Quản lý và trình bày
- Cộng tác theo nhóm

Microsoft Access

- Tạo và sử dụng cơ sở dữ liệu
- Tạo và thay đổi bảng biểu
- Tạo và thay đổi lệnh truy vấn
- Tạo và thay đổi Form
- Chức năng xem và sắp xếp thông tin
- Định nghĩa mối quan hệ
- Tạo Report
- Tích hợp với các ứng dụng khác

Microsoft Project

- Tạo Project Plan
- Theo dõi Project
- Liên kết các thông tin trong Project
- Khái niệm quản lý Project chung
- Tuỳ chỉnh Project
- Quản lý nhiều Project

Microsoft Outlook

- Tạo và xem thư (messages)
- Làm kế hoạch 
- Quản lý thư
- Tìm và quản lý contacts
- Tạo và quản lý Tasks và Notes 

Tài liệu tham khảo:
Word 2010
- Excel 2010
- Powerpoint 2010

Giao diện trên di động

Chạy trên nền tảng Android và IOS

Giao diện đăng ký với các thông tin cơ bản, chúng tôi sẽ phục vụ bạn.

Giao diện đăng nhập đơn giản và hiệu quả cho người dùng.

Giao diện dasboard hiển thị các bảng điện trong gia đình.

Thông tin liên hệ

Hãy để chúng tôi phục vụ gia đình bạn.

Họ và tên*


Tin nhắn*


Thông tin chúng tôi

Thomi - IPG mang thiết bị thông minh đến với ngôi nhà của bạn.

  • 1256/7 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam
  • 0251.8605873
  • admin@thomi.com.vn
  • wwww.thomi.com.vn

Pages