Quy trình thiết kế web

Quy trình được chia làm 6 giai đoạn 

Giai đoạn 1: Thu thập thông tin khách hàng 

   - Tìm hiểu yêu cầu thực tế của khách hàng. 
   - Xác nhận các yêu cầu của khách hàng về trang Web và các thông tin khách hàng cung cấp. 

Giai đoạn 2: Giai đoạn phân tích 


   - Dựa vào những thông tin và yêu cầu thiết kế website của khách hàng, Lưu Hải phân tích rõ ràng mục đích, yêu cầu, nguyện vọng của khàch hàng. 
   - Lập kế hoạch thực hiện dự án 
   - Căn cứ trên kết quả khảo sát, thông tin do khách hàng cung cấp chúng tôi thiết kế lập cấu trúc cho website và thiết kế chung cho toàn hệ thống. 

Giai đoạn 3: Giai đoạn thiết kế 

   - Xem xét chi tiết yêu cầu và tiến hành thiết kế website 
   - Tiến hành xử lý hiệu ứng ảnh, thu thập tài liệu liên quan 
   - Kiểm tra sản phẩm để đảm bảo tính thẩm mỹ và thống nhất. 

Giai đoạn 4: Giai đoạn xây dựng 

   - Xây dựng cơ sở dữ liệu dựa trên thiết kế. 
   - Soạn thảo nội dung tài liệu, chỉnh sửa hoàn thiện nội dung rồi đưa lên trang web. 
   - Tích hợp hệ thống: lắp ghép phân tích thiết kế, nội dung lập trình thành một sản phẩm. 
   - Tiến hành kiểm tra, chỉnh sửa và thực hiện nghiệm thu nội bộ 

Giai đoạn 5: Giai đoạn chạy thử 

   - Tổng hợp nội dung, xây dựng hệ thống theo thiết kế. 
   - Kiểm tra và sửa lỗi. 
   - Lắp ghép thiết kế với phần mềm, đảm bảo không sai lệch với thiết kế và phần mềm hoạt động tốt. 
   - Chạy thử hệ thống trong vòng 01 tuần. 
   - Kiểm tra và sửa. 

Giai đoạn 6: Giai đoạn nghiệm thu 

   - Khách hàng duyệt dự án: khách hàng duyệt chất lượng dự án. 
   - Đăng tải hệ thống: đảm bảo hệ thống chạy tốt.
Tham khảo

Giao diện trên di động

Chạy trên nền tảng Android và IOS

Giao diện đăng ký với các thông tin cơ bản, chúng tôi sẽ phục vụ bạn.

Giao diện đăng nhập đơn giản và hiệu quả cho người dùng.

Giao diện dasboard hiển thị các bảng điện trong gia đình.

Thông tin liên hệ

Hãy để chúng tôi phục vụ gia đình bạn.

Họ và tên*


Tin nhắn*


Thông tin chúng tôi

Thomi - IPG mang thiết bị thông minh đến với ngôi nhà của bạn.

  • 1256/7 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam
  • 0251.8605873
  • admin@thomi.com.vn
  • wwww.thomi.com.vn

Pages